Konkurs për punë si Hulumtues dhe Asistent
BPrAL Kolegji Heimerer Bazuar në statutin si dhe në aktet tjera normative të brendshme të institucionit, BPrAL Kolegji Heimerer shpall:                                                               KONKURS PUNE             Titulli:                  Hulumtues dhe Asistent Departamenti:     Prorektorati...
Read More