Agjenda e Konferencës së 2-të Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit

Agjenda e Konferencës së 2-të Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit

Agjenda e Konferencës së Konferencës së 2-të Evropiane të Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit, e cila do të mbahet me 6 Mars, 2018 është publikuar dhe mund të shkarkohet duke klikuar mbi këtë link:

Agjenda në gjuhën shqipe: Agjenda e Konferencës së Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit_2018_Shqip

Agjenda në gjuhën angleze: Agjenda e Konferencës së Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit_2018_Anglisht

Kjo konferencë organizohet nga Instituti i Evropës Juglindore për Politika Shëndetësore dhe Sociale dhe Kolegjit Heimerer.