/simpoziumet
SIMPOZIUMI NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SHËNDETËSORE
Edicioni i 13-të i simpoziumit
Simpoziumet
Simpoziumi Ndërkombëtar i Shkencave Shëndetësore, organizuar nga Kolegji Heimerer në bashkëpunim me organizata të tjera, synon të promovojë shkencat shëndetësore dhe të prezantojë fusha të reja shëndetësore për komunitetin kosovar. Simpoziumi shërben si një platformë për përvetësimin e njohurive të reja dhe diskutimin e sfidave me të cilat përballen profesionistët e shëndetësisë në nivel global. Çdo vit, simpoziumi përqendrohet në një temë me rëndësi të veçantë në sektorin e shëndetësisë. Tema e simpoziumit përcakton llojin e punëtorive dhe prezantimeve që do të organizohen. Ligjërues dhe prezantues kombëtar dhe ndërkombëtar të simpoziumit janë ekspertë në fusha të ndryshme shëndetësore. Simpoziumi gjithashtu ofron një mundësi për hulumtuesit dhe studentët e rinj për të shfaqur ide dhe zbulime të reja përmes prezantimit të posterëve.
Për të vazhduar në website të simpoziumit:
Objektivat kryesore të simpoziumit janë:
Të bashkojë profesionistë të njohur shëndetësor, ekspertë, hulumtues dhe gazetarë nga vende të ndryshme për të diskutuar çështjet aktuale dhe sfidat në shkencat shëndetësore; për të krijuar një forum diskutimi që do të shërbejë si një platformë për ndarjen e ideve, strategjive dhe hulumtimeve të reja në shkencat shëndetësore; për të nxitur bashkëpunimin midis hartuesve të politikave dhe hulumtuesve shëndetësor me qëllim të përmirësimit të shkencave shëndetësore; të sensibilizojë shoqërinë për sfidat në fushën e shkencave të shëndetit.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER