Dr.Bujar Shabani, ligjërues në Kolegjin Heimerer mori pjesë në dy konferenca të rëndësishme në fushën e shëndetësisë

Dr.Bujar Shabani, ligjërues në Kolegjin Heimerer mori pjesë në dy konferenca të rëndësishme në fushën e shëndetësisë

Dr.Bujar Shabani, ligjërues në Kolegjin Heimerer mori pjesë në dy konferenca të rëndësishme në fushën e shëndetësisë.

Konferenca e parë kishte të bëjë rreth kirurgjisë së shuplakës, e organizuar nga “Federation of European Societies for Surgery of the Hand” e cila u mbajtë në Budapet, Hungari më 13-16 Shkurt, 2019.

Ndërkaq në ‘Shoulder’ Club-International Cadaver and Simulation Course që u mbajt në  Ankara, Turqi me datë 16-17 Shkurt, 2019 Dr. Bujar Shabani prezantoj punimin “Clavicle Fracutre”, ku ishte si folës i ftuar nga organizatorët

Krahas këtyre arritjeve, Dr.Shabani është avancuar si staf akademik në ESTRO (european school for training in Orthopeadics), organizatë që merret me edukim të vazhduar të ortopedëve të rinj.