11 Dita Botërore e Ergoterapisë – Kolegji Heimerer

Dita Botërore e Ergoterapisë

Start Time

07 October, 2017
10:00AM

End Time

07 October, 2017
4:00 PM

Location

University Campus

Rreth Ditës Botërore e Ergoterapisë

click here Dita Botërore e Ergoterapisë (27 tetor) – shënohet nga Kolegji Heimerer vit pas viti dhe promovon profesionin e ergoterapeutit dhe shërbimet ergoterapeutike, që ndihmojnë klientët/pacientët që kanë humbur aftësinë e përfshirjes së pavarur në aktivitetet e jetës për shkak të ndonjë sëmundjeje a çrregullimi, për shkak të moshës ose nëse aftësia e jetesës së pavarur nuk ka mundur të zhvillohet për shkak të pengesave zhvillimore.