MSc. Besarta TAGANOVIQ

Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies

Biography

besarta.taganoviq@kolegji-heimerer.eu


Besarta Taganoviq ka përfunduar studimet Bachelor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Hasan Prishtina, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin universitet me temën Edukimi në Kujdesin Infermieror. Aktualisht është BSc.Cand. në Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Ka marr pjesë në shumë simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si asistente e programit të Infermierisë.


Besarta Taganovic has finished her Bachelor studies at the Medical Faculty at the University of Prishtina where she has also finished her Master studies in “Healthcare Education”. Currently, she is also studying bachelor level on English Language and Literature. She has been part of many International Symposiums and Conferences and currently is engaged at Heimerer College as an assistant of Nursing Programme.


Subjects

Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies besarta.taganoviq@kolegji-heimerer.eu

Education

Bachelor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Hasan Prishtina, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin universitet me temën Edukimi në Kujdesin Infermieror. Aktualisht është PhD Cand. në Gjuhë dhe Letërsi Angleze.