Albina bytyqi

Përgjegjëse për Praktikat në Infermieri

Biography

Albina Bytyqi ka përfunduar studimet në Bachelor në Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studeimet Master I ka viju po në të njëjtin Kolegj në drejtimin Menaxhimi I Institucioneve dhe Shërbimeve shëndetësore. Ka marrë pjesë në simpoziume dhe konferenca të ndryshme si dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si Përgjegjëse për Praktikat në Infermieri.

Subjects

Përgjegjëse për Praktikat në Infermieri Albina.bytyqi@kolegji-heimerer.eu

Education

Kolegji Heimerer