BSc Adelina Haxhiu

Biography

BSc.Adelina Haxhiu e lindur më 20.01.1993. Studimet bazike i përfundoi në Kolegjin Heimerer, Departamenti i Shkencave Shëndetësore dhe Terapeutike, dega Logopedi, ndërsa vazhdon studimet Master në degën Psikologji Organizative dhe Sociale. Përgjatë dy viteve të fundit të studimeve, ka qenë e angazhuar si vullentare në disa kopshte. Gjithashtu, ajo është e licensuar nga Ministria e Shëndetësisë si Logopede. Ndërsa më vonë, si Logopede e licensuar vazhdoi punën në Qendrën për Këshillim dhe Çështje Sociale. Aktualisht është e angazhuar në Kolegjin Heimerer si Asistente në kabinetin e Logopedisë.

Subjects

Education