BSc. Alma Vllasaliu

Biography

PËRGJEGJËSE E PRAKTIKAVE BSc. Alma Vllasaliu E lindur me 10. 11. 1972 në Preshevë. Ka mbaruar Shkollën e mesme të mjekësisë Ali Sokoli, drejtimi - teknik laborante në Prishtinë dhe studimet universitare i ka përfunduar në BPrAL Kolegji Iliria dega Rezonanca, drejtimi –Bachelor i biokimisë laboratorike. Është laborante në Qendrën e Mjekësisë Urgjente, në Prishtinë. Pjesëmarëse në kongrese, simpoziume vendore dhe ndërkombëtare. Flet gjuhën Gjermane dhe gjuhën Angleze.

Subjects

Punësim ne laboratorin e shkollës.

Education

Kolegji Iliria - Rezonanca