Doc.dr.sc. Mulaim Kaqka

Biography

Mulaim Kaqka ka lindur më 10 shkurt 1985 në Restelicë, komuna e Dragashit, Republika e Kosovës. Ai përfundoi shkollën fillore në Restelicë. Shkollën e mesme të mjeksisë (teknik i oftomologjisë) e përfundoi në 2003 në Tuzla, Bosnia dhe Hercegovina. Në vitin 2004/05 është regjistruar në Fakultetin e Edukimit dhe Rehabilitimit (në drejtimin – Logopedi dhe surdoaugiologji) dhe përfundoi më 2009. Gjatë studimeve , ai ishte kryetar i kshillit studentor në fakultet për dy herë rradhazi. Antar i senatit në fakultet, antarë i komisionit të universitetit për ndarjen e bursave për studentët dhe profesorët. Pas gjithë kësaj ai u kthye në Kosovë dhe filloi punën e tij akademike. Në 2010, ai pranoi një bursë nga një organizat misionare në Kosovë OSCE dhe Universiteti i Prishtinës për studimet master. Ai regjistroi studimet e tij master në logopedi dhe linguistikë në Universitetin e Tuzlës, në Bosnje dhe Hercegovinë. Studimet master për logopedi përfundoi në 2012, ndërsa masterin në linguistik e përfundoi në vitin 2013. Pas studimeve të masterit, Mulaimi regjistroi studimet e doktoraturës (PhD) në shkencën e linguistikës në Universitetin “Josip Juraj Shtrosmayer” në Osijek, Republika e Kroacisë, 2012. Pas përfundimit të 20 provimeve, ai zgjodhi temën dhe mentorin, tani është në pregaditjen për mbrojtje të temës. Ai mbrojti doktoraturën e tij të dytë në vitin 2013 në universitetin e Tuzlës, Bosnje dhe Hercegovinë, në logopedi. Ai përfundoi studimet e doktoraturës së dytë në vitin 2017, në fushën e disleksisë dhe disgrafisë. Aktualisht wshtwdDekan në Departamentin e Shkencave Shëndetësore Terapuetike në Kolegjin “ Heimerer”. Për më tepër, ai ka marur pjesë në më shumë se 20 konferenca shkencore brenda dhe jasht vendit. Ai ka publikuar mbi 15 punime shkencore dhe brenda dhe jashë vendit. Ai qëndron në kontakt dhe bashkëpunon me kolegë nga regjioni në fushën e profesionit. Ai shpesh shkruan analiza dhe artikuj për shumë gazeta në Bosnje dhe Hercegovinë, ndërsa në Kosovë ai është një analist për RTK1 ( në ekipin e editimit për gjuhën Boshnjake). Publikimet :

Kaćka, M., (2017) Kosovo’s pre-university language’s policy, Književni jezik, 28, Sarajevo, 201-213.


2. Azizović, E., Kaćka, M., Saračević, M., Bihorac, A., (2017) Social networks and students' orthography, Bulgarian Journal of Science & Education Policy, Vol. 11 Issue 2, 370-383.


3. Kaćka, M., (2016) Contrastive analysis of the syntax of complex verbal forms of Gorani speech in relation to the Bosnian language, Književni jezik, 27/1-2, Sarajevo, 205-219.


4. Kaćka, M., Bajrami, V., Lutvić, S., (2016) Case Study: Goranian speach vs. French language, Društvene i naučne aktuelnosti, Centar modernih znanja, Banja Luka. 148-159.


5. Kaćka, M., Duranović, M. (2015) Scientific facts (thematic book), Bilingual students and reading text with "overpasses“, Primaprom, Banja Luka, 181-189.


6. Kaćka, M., Bajrami, V. (2015) Improving the quality of life of children and young people, VI international scientific-professional conference 19-21. 06. 2015., Ohrid, Makedonija, Multilingual space and phonological deviations, Association for Support and Creative Development of Children and Youth, Book I, Tuzla. 126-131.


7. Kaćka, M., Yildirim, S., (2015) Science, Society, Transition, Language as a possible cause of new problems, EDC, Knjiga II, Banja Luka. 946-955.


8. Kaćka, M., (2015) Second symposium on Bosnian language, Sarajevo, 12-13. mart, 2015. Status of the Bosnian language in Kosovo, University of Sarajevu, Language Institute, special edition, Book 24, Sarajevo. 547-562.


9. Kaćka, M. (2014) Applying Intercultural Linguistic competence to Foreign Language Teaching and Learning, Multilingvism in The Prizren Area, Burch University, Sarajevo. 1630-1638.

10. Musić E., Kaćka M., (2013) Farsi words in goran speech, Beharistan VOL. XI, Nr.24, Cultural Center of the Embassy of Iran, Sarajevo, 33-53.

11. Kaćka, M. (2013) Special phonological observations (deviations) on a single multilingual space, thematic anthology: Improving the quality of life of children and youth, University of Tuzla, Tuzla.

12. Kaćka, M., Junuzović-Žunić, L. (2012)Articulation disorders of Goran childrens in bilingual environment, Defectology VOL. 18, Nr. 2, University of Tuzla, Off-set, Tuzla

Subjects

Education