Dr. Med. Shemsi Veseli

Biography

Dr. Med. Shemsi Veseli I lindur me 01. 05. 1961, në Orllan. Është mjek specialist i Biokimisë Klinike në Kliniken e Biokimisë në SHSUK. Ka qenë zv. Ministër i Shëndetësisë ndërsa aktualisht është Kryetar i Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës. Është pjesëmarrës aktiv në shumë aktivitete shkencore dhe profesionale në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Flet gjuhën Angleze dhe gjuhën Serbo-Kroate

Subjects

Bazat e Mbrojtjes nga Rrezatimi, Hematologji 1, Shkenca Laboratorike dhe Mikroskopia

Education

Universiteti i Prishtinës