Dr. Med. Sheremet Thaci

Biography

Dr. Med. Sheremet Thaçi I lindur me 03. 08. 1979, në Llapushnik. Është mjek, specialist i Biokimisë Klinike. Aktualisht është shef I laboratorit në Spitalin rajonal “Sheik Zayd” në Vushtrri dhe në Spitalin Amerikan, Prishtinë. . Në Kolegjin Heimerer është ligjërues i disa moduleve profesionale. Pjesëmarrës në konferenca, simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare. Flet gjuhën Agnleze dhe gjuhën Serbo-Kroate.

Subjects

Education