Dr. sc. Bukurie Zhubi

Biography

Dr.sc. Bukurie Zhubi E lindur me 16. 06. 1960, në Mitrovicë. Është mjeke specialiste e transfuziologjisë dhe punon në Institutin Kombëtar për Transfuzion. Është pjesëmarrëse në shumë aktivitete profesionale dhe shkencore ku ka të prezantuara një numër të madh prezantimesh shkencore.Ka marrë pjesë në disa trajnime vendore dhe ndërkombëtare.

Subjects

Imunohematologji dhe Mjekësi Transfuzive, Diagnostike Laboratorike Hematologjike 2, Diagnostike Laboratorike Imunologjike 2

Education

Universiteti i Prishtinës