Dr. Sc. Valon Morina

Biography

Dr.Sc. Valon Morina I lindur me 14.06.1977, në Vushtrri. Studimet bazike i ka përfunduar në FSHMN drejtimi Biologji dhe ato Master i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet e doktoraturës i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës. Ka përvojë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë nga viti 2009 si Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Mitrovicës. Është pjesëmarrës në shume trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit. Ka marrë pjesë në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare me poster dhe prezantime orale .Ka të publikuara një numër punimesh në revista të ndryshime kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është recensent i revistave ndërkombëtare Elsevier, Polish Journal of Environmental Studies dhe Ecotoxicology and Environmental Safety.

Subjects

Gjenetik e Përgjithshme dhe Gjenetik Humane

Education

Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Tiranës.