Fetije Gjaku-Murturi

PhD. Fetije Gjaku-Murturi

Biography

Që nga viti 2011 ka PhD në Ekonomi nga Universiteti Ndërkombëtar i Novi Pazar, Republika e Serbisë, e specializuar në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore. Ajo ka dy grada të Master; të paren në Kujdesin për Refugjatët nga Universiteti Essex dhe Tavistock Klinika në Mbretërinë e Bashkuar, Master i dytë në Financë dhe Menaxhim nga Kolegji i Biznesit në Prishtinë kurse studimet Bachelor në Fakultetin Ekonomi në Universitetin e Prishtinës. Autor e tri librave: 1. Menaxhimi i Burimeve njerëzore 2012; 2. Rëndësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 2014 dhe 3. Organizimi i punës në ndërmarrje 2016; Dy botime ndërkombëtare: http://qshr.org/wp-content/uploads/2013/07/4.20-Fetije.pdf http://qshr.org/human-relations-and-work-adjustment/ Nëntë botime kombëtare në Revistat akademike të Kolegjeve Biznesi, Riinvest dhe Globus në Prishtinë dhe Fjalorin Medicinal shqip anglisht në Britani të Madhe Mentore e studentëve Master në fushat e : Menaxhimi i burimeve njerëzore, Udhëheqja dhe strategjia, Financat shëndetësore dhe ekonomia Gjithashtu, ajo ka mbi 11 vjet përvojë pune në institucionet akademike, dhe 25 vite përvojë pune në sektorin publik, sektorin e shoqërisë civile dhe me agjencitë dhe organizatat ndërkombëtare dhe nacionale.

Subjects

Burimet Njerëzore, Ndërrmarëesia në Shëndetësi, Ekonomia dhe Financat ne Shëndetësi, Lidershipi dhe Strategjia

Education

Bachelor: Universiteti I Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, Master: Universiteti Essex dhe Tavistock Klinika në Mbretërinë e Bashkuar, Kujdesi për refugjat dhe Kolegji I Prishtinës, Financë dhe Menaxhim, Doktoratur: Universiteti Ndërkombëtar I Novi Pazarit, Ekonomi