BSc Flaka Emini

Asistente organizativ, Drejtimi Infermieri

Biography

E lindur me 19/02/1996 ne Ferizaj. Te përfunduar studimet në Bachelor në Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studimet Master do ti vazhdoj në të njëjtin Kolegj në drejtimin Menaxhimi I Institucioneve dhe Shërbimeve shëndetësore. Ka marrë pjesë në simpoziume dhe konferenca të ndryshme si dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si Asistente Organizative ne Infermieri.

Subjects

Education