MBA Beqir Lahu

Biography

MBA Beqir Lahu I lindur me 25. 04. 1987, në Mitrovicë. Studimet univeristare i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, drejtimi- Shkencat Politike, ndërsa studimet master i ka përfunduar në fushën e Menaxhimit Shëndetësor në Universitetin Clarkson, në SHBA. Flet rrjedhshëm gjuhën Angleze dhe gjuhën Gjermane.

Subjects

Menaxhim i Projektit dhe Hulumtimi

Education

Universiteti i Prishtinës, Universiteti Clarkson