Mr. pH Blerta Haxha

Biography

Mr. pH Blerta Haxha E lindur me 03. 08. 1979, në Mitrovicë. Ka përfunduar studimet master ne fushën e farmacisë. Ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës. Flet rrjedhshëm gjuhën Angleze.

Subjects

Bazat e Farmakologjisë

Education

Universiteti i Prishtinës