PhD. cand. Blertë Hyseni

Asistente për çështje organizative dhe të mësimdhënies

Biography

blerte.hyseni@kolegji-heimerer.eu


Blertë Hyseni ka përfunduar studimet Bachelor në Pedagogjia Profesionale në ShëndetësiëFusha profesionale Infermieri në Kolegjin Heimerer, ndërkaq studimet Master i ka përfunduar në po të njëjtin kolegj por në drejtimin Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore. Ka marr pjesë në shumë simpoziume dhe konferenca ndërkombëtare dhe aktualisht është duke punuar në Kolegjin Heimerer si asistente e programit të Infermierisë.


Blertë Hyseni has finished her Bachelor studies in Professional Pedagogy in Healthcare/ Professional Field in Nursing, at the Heimerer College, where she also finished her Master studies in Healthcare Management. She has been part of many symposiums and international conferences and actually is engaged at Heimerer College as an assistant in Nursing Programme.


Subjects

Asistente për çështje organizative dhe të mësimdhënies blerte.hyseni@kolegji-heimerer.eu

Education

Kolegji Heimerer