MSc. Cand Blerton Jakupi

Biography

Ai përfundoi Shkollën e mesme të Mjekësisë “Elena Gjika” dega Teknik Farmacisë. Në vitin 2014 ai filloi studimet në Kolegjin Heimerer në drejtimin e Ergoterapisë. Bleroni qysh nga mosha 15 vjeçar mirret me aktivitete vullnetare në qytetin e Ferizajt. Është i kyçur në disa organizata joqeveritare vendore . Gjatë vitit të parë të studimeve Blertoni është i angazhuar në Zyrën për Hulumtime dhe Cilësi si student ndihmës. Ai ka publikuar disa hulumtime shkencore në Konferenca dhe Simpoziume në Kosovë si dhe jashtë vendit në European Journal of Social Science Education and Research me punimin Parenting Styles: Interaction with Hyperactivity. Blertoni momentalishtë është duke i ndjekur studimet master në programin e “Menaxhimit të institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore” po ashtu në Kolegjin Heimerer. Blertoni është punësuar në Kolegjin Heimerer si Asistent i çështjeve praktike në departamentin e ergoterapisë, i cili vazhdon të punojë në atë pozitë.

Subjects

Education