MSc.Cand. Lauresa Dërmaku

Biography

MSc.Cand. Lauresa Dërmaku e lindur më 25.02.1994. Studimet bazike i përfundoi në Kolegjin Heimerer, Departamenti i Shkencave Shëndetësore dhe Terapeutike, dega Logopedi. Aktualisht, vazhdon studimet Master në degën Psikologji Organizative dhe Sociale. Pas përfundimit të studimeve ajo u angazhua në internship në periudhë gjashtë mujore në kabinetin e Logopedisë. Më vonë, si Logopede e licensuar vazhdoi punën në Qendrën për Këshillim dhe Çështje Sociale. Ajo ka ndjekur trajnimin nga Klinika e Dëgjimit dhe Reanimacionit në QKUK për personat me dëgjim të dëmtuar, si dhe trajnimin për terapinë ABA në Kolegjin Heimerer. Aktualisht është e angazhuar si asistente për çështje praktike në departamentin e Logopedisë.

Subjects

Education