MSc Rilind Obërtinca

Biography

M.Sc. Rilind Obërtinca Rilindi është fizioterapeut i specializuar në Fizioterapi Sportive. Studimet Bachelor i përfundoi në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Mjekësisë ndërsa studimet Master i përfundoi në Lithuanian Sports University, Lituani. Rilindi është fizioterapeuti i parë në botë i diplomuar nga FIFA në Mjekësi Futbollistike. Po ashtu është pjesëmarrës i Seminarit për Mjekësi Sportive dhe Performancë Sportive i organizuar nga National Institute for Fitness and Sport, Japoni, si përgaditje për Lojrat Olimpike Tokyo, 2020. Për përgaditje më të mire profesionale ai ka ndjekur shumë kurse dhe seminare në vende si: Finlandë, Angli, Suedi, Poloni, Letoni dhe Japoni. Po ashtu, Rilindi ka marr pjesë në disa hulumtime, ku mes tjerash përmendim hulumtimin që është realizuar së bashku me profesoreshën Asoc. Prof. Vilma Dudoniene ‘’The effect of core stabilization training with eyes open versus eyes closed on the balance of young football players’’. Rilindi është i punësuar si Asistent për hulumtime dhe projekte në Kolegjin Heimerer, në departamentin e ergoterapisë.

Subjects

Education