PhD. Bujar Shabani

Biography

Bujar.shabani@kolegji-heimerer.eu


Dr. Bujar Shabani ka përfunduar studimet post-diplomike në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Medicinës ndërsa doktoraturën ka përfunduar në Universitetin Claude Bernard në Lion, Francë. Në të kaluarën, ai ka shërbyer si trajner shëndetësor në Kryqin e Kuq të Kosovës dhe në USAID. Ka qenë asistent akademik në Departamentin e Anatomisë në Fakultetin e Mjeksisë të Universitetit të Prishtinës, ka qenë poashtu resident në Klinikën Ortopedike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht, ai është I angazhuar si ligjerues në Kolegjin Heimerer. Dr. Shabani është shpërblyer me tituj të shumë si p.sh ‘Shkencëtari I ri më I mirë’ nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tekonologjisë. Ai ka qenë folës dhe pjesëmarrës në shumë takime profesionale në Francë, Kinë, Turqi, Mbretëri të Bashkuar, Holandë, Kroaci dhe shumë vende tjera të Bashkimit Evropian. Bujar Shabani ka po ashtu një numër të konsiderueshëm të publikimeve kryesisht në gjuhën frënge por edhe në gjuhën angleze poashtu.


Dr. Bujar Shabani has graduated from the University of Prishtina, Faculty of Medicine and has obtained his PhD degree from Universite Claude Bernard Lyon, France. In the past, he has served as a health trainer at the Red Cross of Kosovo and USAID. He has always been engaged as a teaching assistant in Anatomy Department, Faculty of Medicine in the University of Prishtina. Mr. Shabani has been also a resident in Orthopedic Clinic, University of Clinical Center of Kosovo. Currently, he is engaged as a lecturer at the Heimerer College. Dr. Shabani has been awarded with many titles such as Best Young Scientist Award by Ministry of Education, Science and Technology. He has been a speaker and participator in many professional meetings in France, China, Turkey, UK, Netherland, Croatia and many other EU countries. Bujar Shabani has also a wide number of publications mainly in French but in English as well.

Subjects

Education