Phd cand. Driton Zeqiri

Ligjeruesë

Biography

Ka mbaruar studimet për Mastër në Shkencat e Sociologjisë – Drejtimi Akademik, në vitin 2010, me arritje të larta. Ndërsa, në vitin 2005, si student i Sociologjisë ka marrë çmimin “Student i Dalluar” nga Universiteti i Prishtinës. Ka përvoj mbi pesëvjeçare në mësimdhënie si ligjërues i Sociologjisë, Shkrimit Akademik, Metodave të Hulumtimit dhe Marrëdhënieve me Publikun. z. Zeqiri është eskpert në metodologji hulumtuese, dhe ka një eksperiencë mbi pesëmbdhjetë vjeçare në fushën e hulumtimeve sociale, përshirë studime, analiza dhe shkrime mbi transformimet sociale në Kosovë.

Subjects

Education