PhD Cand. Dua Danjolli-Hashani

Biography

ASISTENTE E PROGRAMIT PhD Cand. Dua Danjolli-Hashani E lindur me 02. 04. 1990 në Prizren. Ka mbaruar Fakultetin e Kimisë në Universitetin e Prishtinës ndërsa studimet master i ka përfunduar në degën Biokimi Mjekësore në Universitetin Balikesir, në Turqi. Është në vazhdim të studimeve të doktoratës, drejtimi Biokimi, në Universitetin Trakya, në Turqi. Pjesëmarëse aktive në kongrese, simpoziume vendore dhe ndërkombëtare. Publikim i punimit në revistë ndërkombëtare. Ka asistuar në Universitetin Balikesir, për lëndët: Kimi Klinike dhe Biokimi. Ka punuar në Spitalin Zbatues dhe Hulumtues të Shëndetësisë, në laboratorin biokimik, në Balikesir. Nga tetori i vitit 2017 është e angazhuar në Kolegjin Heimerer si ligjëruese I disa moduleve profesionale dhe asiston në mbajtjen e praktikave në programin ‘Teknik Laboratori” Flet rrjedhshëm gjuhën Turke dhe gjuhën Angleze.

Subjects

Prezantimi i Fushës së Praktikave, punësim në laboratorin e shkollës.

Education

Universiteti i Prishtinës, Universiteti Balikesir, Universiteti Trakya