PhD Cand. Linda Ukimeraj-Harris

Biography

PhD Cand. Linda Ukimeraj – Harris E lindur me 23. 07. 1966, në Korishë. Ka përfunduar studimet master në fushën e menaxhimit të edukimit si dhe është e çertifikuar në fushën e menaxhmentit nga Universiteti Leicester, në Britanin e Madhe. Flet rrjedhshëm gjuhën Angleze dhe gjuhën Serbo-Kroate. Pjesëmarrës në konferenca, simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare.

Subjects

Aplikimi për Punë dhe Planifikim Karriere

Education

Universiteti i Prishtinës, Universiteti Leicester