PhD.Cand.Margriet Jaspers

Bashkëpunëtore për mësimdhënie

Biography

Margarita van Dijk është prodekane në Programin e Ergoterapisë. Ajo vjen nga Holanda dhe jeton në Kosovë që nga viti 2012. Znj. Van Dijk është fizioterapeute e specializuar në Terapinë Manuale (Somt- Amersfoort) dhe ka përfunduar Masterin në Human Movement Sciences Free University, Amsterdam. Margarita është pjesë e Kolegjit Heimerer që nga viti 2016 dhe ligjëron në modulet; Fushat terapeutike, mjeshtërit dhe teknikat 1 & 2 si dhe Kushtet shëndetësore dhe performance. Ajo kombinon mësimin dhe ofrimin e trajnimeve të pacientëve për fizioterapi në klinikën e saj private. Ajo publikoi hulumtimin “Perception-action and adaption is postural control of children and adolescents with cerebral palsy”, në Journalin Research in Developmental Disabilities, 2011.

Subjects

Education