PhD.Cand.Petrit Beqiri

Biography

Petrit.beqiri@kolegji-heimerer.eU
Mr. Petrit Beqiri is a PhD. Cand. at the Martin Luther University, Germany. Mr. Beqiri has a wide professional potential of knowledge in various fields of health and management, and he has a number of responsibilities during his career. He was lecturer and researcher at two prominent universities in Germany: Technical University of Munich and Martin Luther University. Currently he is lecturer in the Higher School of Applied Sciences, Munich. After an extremely great job in advancing higher education in Kosovo and south east Europe through international- institutions cooperation, he had founded a “Network of South East Europe for development of health and nursing” and in 2007 he founded the “South East Europe Institute for Advancement in Health and Nursing”. Mr. Beqiri has led dozens of national and internationals projects and he is author of many papers and scientific articles. Under his responsibility are realized many symposiums and international scientific conferences. He Has a long experience in healthcare consulting and he gives training and seminars in this area.


Z. Petrit Beqiri është kandidat për doktoraturë në Universitetin Martin Luther në Gjermani. Z. Beqiri ka një potencial të gjerë professional të njohurive në fusha të ndryshme të shëndetësisë dhe menaxhimit si dhe një numër të madh të përgjegjësive gjatë karrierës së tij. Ai ka qenë ligjerues dhe hulumtues në dy universitetet më prominente në Gjermani: Universiteti Teknik I Mynihut dhe Univeristeti Martin Luther. Aktualisht ai është ligjerues në Shkollën e Lartë të Shkencave të Aplikuara në Mynih. Pas një pune të jashtëzakonshme në zhvillimin e edukimit të lartë në Kosovë dhe në Evropën Juglindore përmes bashkëpunimit të institucioneve ndërkombëtare, ai ka themeluar në vitin 2007 Institutin e Evropës Juglindore për Zhvillim në Shëndetësi dhe Infermieri. Z. Beqiri ka udhëhequr mijëra projekte kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është autor I shumë artikujve shkencorë dhe materialeve tjera. Ai posedon një përvojë në konsulencë shëndetësore dhe jep trajnime dhe seminare në këtë fushë. Një numër I madh I simpoziumeve dhe konferencave shëndetësore janë organizuar nën përgjegjësinë e tij.

Subjects

Education