PhD Cand. Shpetim Kastrati

Biography

PhD Cand. Shpetim Kastrati I lindur me 05. 02. 1984. Është PhD Cand. Studimet bazike dhe master I ka të përfunduara në FSHMN, dega Kimi. Është mësimdhënës në disa institucione arsimore dhe gjithashtu pjesëmarrës dhe trajnues në aktivitete shkencore dhe hulumtuese. Flet gjuhën Angleze dhe Serbo-Kroate.

Subjects

Bazat e Kimisë Organike dhe Inorganike, Stekiometri

Education

Universiteti i Prishtinës