PhD. Cand. Valdete Haxhibeqiri

Biography

PhD Cand. Valdete Haxhibeqiri E lindur me 18.07.1976, në Mitrovicë. Ka përfunduar fakultetin e mjekësisë dhe është specialiste e Biokimisë Klinike dhe është në vijim të studimeve të doktoratës në Gjermani. Ka marr pjesë aktivisht në shumë kongrese, simpoziume dhe takime profesionale kombëtare dhe ndërkombëtare. Flet gjuhën Angleze.

Subjects

Kimi Klinike 1, Diagnostikat Laboratorike Kimiko-Klinike 1

Education

Universiteti i Prishtinës