PhD Cand. Yllka Begolli-Shehu

Biography

E lindur me 16. 01. 1984, në Prishtinë. Është mjeke e diplomuar në Universitetin e Prishtinës. Është specialist e mikrobiologjisë. Është në vijim të studimeve të doktoratës në Universitetin e Zagrebit. Flet gjuhën Angleze.

Subjects

Diagnostike Laboratorike Mikrobiologjike dhe Parazitologjike

Education

Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Zagrebit.