Prof. Asoc. Luljeta Begolli

Biography

Prof. Asoc. Luljeta Begolli E lindur me 22. 02. 1953, në Pejë. Ka përfunduar fakultetin e mjekësisë dhe është specialiste e Biokimisë Klinike dhe mësimdhënëse e rregullt në Fakultetin e Mjekësisë për lëndët Biokimi dhe Biokimi Klinike. Pjesëmarrëse aktive në shumë aktivitete shkencore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Flet gjuhën Serbo-kroate dhe ka njohuri bazike të gjuhës Gjermane dhe gjuhës Frënge.

Subjects

Biokimia e përgjithshme

Education

Universiteti i Prishtinës