/pyetje_të_shpeshta
OFRIM PUNËSIMI JASHTË VENDIT
Pamje nga një event në Kolegjin Heimerer
 • Cilat janë kriteret për pranim?

  Kriteret për pranim për programet Bachelor:
  • Provmi pranues 40%
  • Testi i maturës 30%
  • Suksesi në shkollimin e mesëm 30%
  • Kriteri i kalueshmerisë 51%
  Kriteret për pranim për programet Master
  • Intervista 60%
  • Nota mesatare 20%
  • Njohja e gjuheve te huaja 20%
 • A ofrojmë mundësi punësimi jashtë vendit?

  Ne ofrojmë mundësi praktike dhe punësimi brenda dhe jashtë vendit.
 • A ofrohen kurse të gjuhës gjermane?

  Ne ofrojmë kurse falas për gjuhën gjermane.
 • A është obligative pjesëmarrja në ligjerata?

  Pjesëmarrja është obligative në ligjerata dhe ushtrime.
 • A jeni të akredituar?

  Kolegji Heimerer është i akredituar nga Agjensioni Ndërkombëtar për Akreditim, Evalag, i cili është pjesë e ENQA dhe EQAR.
 • A mundësohet studim për ndonjë semestër jashtë vendit?

  Për studentet e dalluar ne ofrojmë mundesi studimi per një semester ose edhe më shumë jashtë vendit.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER