Hapet afati për paraqitje të provimeve

Hapet afati për paraqitje të provimeve

Njoftohen të gjithë studentët,

Semestri dimëror do të përfundoj më 20.01.2018, deri në këtë datë duhet të përfundojnë të gjitha kolokiumet dhe ligjëratat.

Nga data 23 Janar fillon afati i rregullt i provimeve për Janar-Shkurt.

Afati i paraqitjes së provimeve për studentët do të jetë i hapur nga data 02.01.2018 deri 19.01.2018.