/grupet_hulumtuese
NDËRLIDHJA E TEORISË ME PRAKTIKË
Vizitë studimore në Universitetin Halle të Gjermanisë
Ilir Hoxha
Prorektor për Hulumtime dhe Cilësi
Ilir Hoxha është një ndër specialistët më të dalluar të shëndetit publik në Kosovë. Ekspertiza e tij është e fokusuar në rolin e faktorëve të sistemeve shëndetësore në ofrimin e kujdesit shëndetësor. Që nga viti 2002, Iliri është përfshirë në punë këshilluese dhe kërkimore në mbështetje të politikave shëndetësore dhe zbatimit të saj në Kosovë. Ai është i interesuar në mjekësinë parandaluese dhe zhvillimin e modeleve të parashikimit të rrezikut të sëmundjeve. Iliri është mjek i diplomuar nga Universiteti i Prishtinës. Titullin master i shkencës në Menaxhimin e Sistemeve Shëndetësore e ka marrë nga Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër, kurse doktoraturën e ka përfunduar në programin e Shëndetin Publik në Universitetin e Bernës. Ai ka kryer rezidencën në shëndetësi publike në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës dhe gjithashtu ka qenë hulumtues përmes programit Fulbright në Institutin Dartmouth për Politika Shëndetësore dhe Praktikë Klinike. Është autor i dhjetëra punimeve shkencore të publikuara në revista shkencore me impakt faktor dhe gjithashtu në media ndërkombëtare.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER