/projektet_hulumtuese
HULUMTIME TË CILËSISË SË LARTË
Profesor Kacka duke nënshkruar librin e tij për një studente
MULJAIM KACKA
Dekan i Shkencave Shëndetësore Terapeutike
Hulumtimet tona janë të cilësisë së lartë dhe synojnë të kontribojnë në përmirësimin e mirëqenies individuale dhe kualitetin e shërbimeve shëndetësore në përgjithësi. Kolegji Heimerer ka krijuar një reputacion për hulumtime të shkëlqyera akademike në disiplina të ndryshme brenda fushës së kujdesit shëndetësor. Përkushtimi dhe përpjekja që kemi vënë në hulumtime dhe trajnime reflekton kujdesin tonë për komunitetin kosovar dhe më gjerë. Grupi i hulumtuesve në Heimerer, duke përfshirë studentët dhe stafin akademik, i qaset hulumtimeve me një gjë në mendje: të trajtojë çështjet dhe sfidat e botës reale që shqetësojnë komunitetin tonë.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER