/stafi
STAFI HULUMTUES
Shegë Bahtiri
MSc
Kordinatore e Programit për Hulumtim
shege.bahtiri@kolegji-heimerer.eu
Riaz Agahi
PhD
Bashkëpunëtor për Hulumtime
riaz.agahi@kolegji-heimerer.eu
Altina Bimgashi
Bsc
Bashkëpunëtore për Hulumtime
altina.bimgashi@kolegji-heimerer.eu
Miradije Krasniqi
Bsc
Asistente për Hulumtime
miradije.krasniqi@kolegji-heimerer.eu
Elina Morina
Msc
Përgjegjëse për Hulumtime
elina.morina@kolegji-heimerer.eu
Liridon Bllaca
PhD Cand.
Përgjegjës për Hulumtime
liridon.bllaca@kolegji-heimerer.eu
Diedon Dorambari
Prof. Ass. Dr.
Përgjegjës për Hulumtime
diedon.dorambari@kolegji-heimerer.eu
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER