/ceremonia
CEREMONIA E DIPLOMIMIT NË KOLEGJIN HEIMERER
Studente e Kolegjit Heimerer në ceremoninë e diplomimit në vitin 2019
CEREMONIA E DIPLOMIMIT PËR VITIN 2022!
23 Maj | 13:00 | Kolegji Heimerer
Ceremonia e Diplomimit është një nga ngjarjet më të rëndësishme që organizohet në Kolegjin Heimerer. Kjo ceremoni tanimë është bërë traditë dhe organizohet nga Kolegji Heimerer çdo vit të cdo gjenerate. Në këtë ceremoni ftohen personalitete të shquara. Gjatë kësaj ceremonie studentët e Kolegjit Heimerer finalizojnë gjithë suksesin akademik dhe eksperiencën e tyre duke u pajisur me diploma për secilin nga drejtimet përkatëse të studimeve bachelor dhe master. Ndërkaq studentët më të mirë të gjeneratës do të vlerësohen me çertifikata të ndryshme sipas arritjeve dhe sukseseve të tyre. Ceremonia e diplomimit me hedhjen e kapelave është kurorëzim i përpjekjeve, mundit dhe përkushtimit të studentëve tanë, mësuesve dhe prindërve, si dhe fillim i mirë për rrugëtimin e karrierës drejt suksesit.
CEREMONIA E VITIT 2022
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER