/it
DEPARTAMENTI I IT-SË
Stafi gjatë punës
Pjesa teknike e Kolegjit Heimerer menagjohet nga kompania Insteap. Insteap LLC është një organizatë e ngritur nga një ekipë e integruar me ekspertë të shkëlqyer e të apasionuar me teknologjinë të cilët janë të gatshëm të ofrojnë zgjidhje të lehta teknologjike si përgjigje ndaj problemeve më komplekse në botën e teknologjisë!

Për me shumë detaje:

Ose kontaktoni duke klikuar support@insteap.com.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER