/zyraPërZhvillim
ZYRA PËR ZHVILLIM TË KARRIERËS
Mbledhje e stafit të Kolegjit Heimerer
Zyra për Zhvillim të Karrierës
Zyra për Zhvillim të Karrierës i jep mundësinë të gjithë studentëve të KH të mbështeten përgjatë gjithë viteve të studimit nga profesionistë të fushës së karrierës, duke siguruar zhvillimin e tyre personal dhe profesional.
Suhida ka studiuar në drejtimin e Psikologjisë dhe është e diplomuar në Masterin e Psikologjisë së Orientimit Profesional në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu ka ndjekur Shkollën e të Drejtave të Njeriut nga Civil Rights Defenders School dhe është e çertifikuar nga Këshilli i Europës për Menaxhimin e Projekteve të të rinjve.
Me eksperiencën e saj disa vjeçare si trajnere dhe koordinatore e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e ngritjes së kapaciteteve të të rinjve dhe zhvillim e aftësive të punësueshmërisë, të gjithë studentët kanë mundësinë të marrin mbështetjen dhe ekspertizën e duhur në arritjen e përgatitjes së suksesshme për tregun e punës brenda dhe jashtë vendit.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER