Kolegji Heimerer mban punëtori me stafin akademik

Kolegji Heimerer mban punëtori me stafin akademik

Javën e kaluar në Kolegjin Heimerer është mbajtur punëtoria me stafin akademik.

Temat kryesore të kësaj punëtorie kanë qenë:

  • Studentët, të cilët janë përfaqësuar nga Këshilli studentor,
  • Vlerësimi i vazhdueshëm i studentëve
  • Ruajtja e cilësisë dhe
  • Përdorimi i platformave elektornike si Moodle, Sims, Telekonferenca

Pjesë e punëtorisë ishin stafi akademik, studentët dhe strukturat udhëheqëse të Kolegjit Heimerer.

Këtë vite qëllimi i punëtorisë ishte përfshirja e studentëve në procese të Kolegjit Heimerer dhe kështu duke e jetërsuar filozofinë studenti në qendër.