Kolegji Heimerer vizitë në Bruksel

Kolegji Heimerer vizitë në Bruksel

Gjatë kësaj jave, Kolegji Heimerer, si bartës kryesor i projektit të Qendrës së Parë Multidisciplnare për Praktika Shëndetësore të Studentëve, ka marrë pjesë në takimin e Erasmus + për ngritje të kapaciteteve në Arsimit e Lartë të mbajtur Bruksel, si i vetmi institucion shqiptar i arsimit të lartë nga Kosova. Nëse e krahasojmë me vendet e rajonit të cilat kanë 6 deri në 8 projekte si koordinator, Kosova këtë vit kishte vetëm Kolegjin Heimerer.

Takimi me më shumë se 119 universitete të botës dhe me më shumë se 1000 pjesëmarrës gjeneroj ide të reja dhe rrjetëzim për krijimin e bashkëpunimeve të reja për projekte në vitet në vijim!

Krenar të jesh në mesin e më të mirëve në botë!
#Innovation #entrepreneurship #education #helathandwellfare