Ligjëratë dhe punëtori me profesorë ndërkombëtarë

Ligjëratë dhe punëtori me profesorë ndërkombëtarë

 

E mërkurë, 5 dhjetor, ora 10:30- 12:00, salla 303

 

Temat:

  • Ndryshimi i sjelljes dhe sfidat e saj (pse po dështojnë intervistat motivuese)
  • Punëtori mbi të menduarit kreativ dhe lidhjen me kujdesin shëndetësor.

 

Ligjërojnë:

                              Filip Dejonckheere (Artevelde University College Ghent)

MSc në Shkenca Pedagogjike dhe Psikologjike. Ekspertizë në zhvillimin e kurrikulave dhe zhvillimin e programeve ndërdisiplinore në kuadër të kujdesit shëndetësor dhe rehabilitimit në një kontekst ndërkombëtar.

 

Tiago Príncipe (Hanze University of Applied Sciences)

MSc në Psikologji Klinike. Me përvojë në zhvillimin e kurrikulave për grupet ndërkombëtare dhe ndërdisiplinore, brenda kontekstit të shëndetit dhe sportit.
Aktualisht punon në një tezë të doktoraturës për historinë e psikoterapisë në Portugali.

 

  

 

*Njoftim: Ligjërata do të mbahet në gjuhën angleze, mirëpo do të ketë përkthim në shqip.