MBROJTJA PUBLIKE E TEMËS SË MASTER-IT, ME TITULL: “NDRYSHIMI I NIVELIT TË KËNAQËSISË SË PACIENTËVE ME SHËRBIMET REHABILITUESE ME KALIMIN E KOHËS” TË KANDIDATES ARBNORA HYSENI

Bazuar në nenin 30 të Statutit të Kolegjit Heimerer, si dhe nenin 17 të rregullores për diplomim MSc të Kolegjit Heimerer, Zyra e Diplomave lëshon këtë:

Njoftim

Me datën 15.07.2019, ora 17:30 në Amfiteatër, në hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike  e temës së Master-it, me titull: Ndryshimi i nivelit të kënaqshmërisë së pacientëve me shërbimet rehabilituese me kalimin e kohës të kandidates: Arbnora Hyseni