Njoftim për mbrojtje publike të temave Master

Njoftim për mbrojtje publike të temave Master

Bazur në nenin 30 të Statutit të Kolegjit Heimerer, si dhe nenin 17 të rregullores për diplomimi MSc të Kolegjit Heimerer, Zyra e Diplomave lëshon këtë:

Njoftim

Me datën 27.02.2019, ora 17:30 në sallën e konferencave kati I nr.108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike e temës së Master-it, me titull: Gatishmeria për të paguar për shërbime preventive- kanceri i organeve
riprodhuese te femrat; Të kandidates: Majlinda Jusufi

 

Me datën 27.02.2019, ora 18:00 në sallën e konferencave kati I nr. 108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike e temës së Master-it, me titull; Gatishmeria për të paguar për shërbime preventive- kanceri i gjirit te femrat;
Të kandidates: Lumnije Arifaj