Njoftim për mbrojtje publike të temave Master

Njoftim për mbrojtje publike të temave Master

Bazur në nenin 30 të Statutit të Kolegjit Heimerer, si dhe nenin 17 të rregullores për diplomimi MSc të Kolegjit Heimerer, Zyra e Diplomave lëshon këtë:

Njoftim

Me datën 27.02.2019, ora 16:30 në sallën e konferencave kati I nr. 108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull; Ekzaminimi i cilësisë së shërbimeve të kujdesit shëndetësor nga prespektiva e pacientëve;
Të kandidates: Arzana Istrefaj

 

Me datën 27.02.2019, ora 17:00 në sallën e konferencave kati I nr.108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull: Gjendja aktuale e pacientëve në kujdesin paliativ në Republikën e Kosovës.
Identifikimi i problemeve dhe nevojave të tyre përkujdes shëndetësor infermieror
Të kandidates: Shahadije Raka

 

Me datën 28.02.2019, ora 16:00 në sallën e konferencave kati I nr. 108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:;Motivimi faktor kyç në rritjen e performancës tek punonjësit në kujdesin parësor shëndetsort

Të kandidates: Fitore Jonuzi

 

Me datën 28.02.2019, ora 16:30 në sallën e konferencave kati I nr.108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull: Qasja e informimit të pacientëve dhe ndikimi i saj në kulturën organizative të klinikave shëndetësore në Kosovë;
Të kandidates: Adelina Milaj

 

Me datën 28.02.2019, ora 17:00 në sallën e konferencave kati I nr.108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:Kënaqshmëria në punë e punëtorëve shëndetësor në raport me klimen organizative në institucionin shëndetësorë
Të kandidates: Florida Gjokaj