Njoftim për mbrojtje publike të temave të diplomës

Njoftim për mbrojtje publike të temave të diplomës

Data: 13.10.2018

Bazur në nenin 30 të Statutit të Kolegjit Heimerer, si dhe nenin
17 të rregullores për diplomimi MSc të Kolegjit Heimerer, Zyra

e Diplomave lëshon këtë:

Njoftim

Me datën 25.10.2018, ora 15:00 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  “Ndikimi i sigurimit shëndetësor në
mënyrën e përzgjedhjes se lindjes" të kandidates : Arta Krasniqi

 

Me datën 25.10.2018, ora 16:30 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  " Tiparet e përsonalitit të
udhëheqësve shëndetësor në Kosovë " të kandidatit : Nexhat
Ibrahimi

 

Me datën 25.10.2018, ora 16:00 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  ” Përvoja e pacientëve në kujdesin
antenatal në institucionet publike në Prishtinë " të kandidates :
Qamile Zeqiri

 

Me datën 25.10.2018, ora 17:00 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  ” Ndikimi i menaxhimit të
shërbimeve kirurgjike në burnout dhe stres tek anesteziologët
dhe tekniket e anestezionit " të kandidates : Shpresa Neziri

 

Me datën 25.10.2018, ora 15:30 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  “Përvoja e pacientëve në kujdesin
antenatal në institucionet private në Prishtinë" të kandidates :
Besarta Rushiti

 

Me datën 25.10.2018, ora 17:30 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  ” Raporti ndërmjet lidershipit dhe
mirëqenies se infermiereve në kujdesin parësor në Rahovec " të
kandidates : Margarita Cena

 

Me datën 25.10.2018, ora 18:00 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  “Raporti ndërmjet tipareve të
personalitetit te menaxhereve dhe mirëqenies se infermiereve në
kujdesin parësor në Gjilan" të kandidates : Arizona Kasumi

 

Me datën 25.10.2018, ora 18:30 në sallën e konferencave kati I nr.
108, ne hapësirat e Kolegjit Heimerer, organizohet mbrojtja publike
e temës së Master-it, me titull:  “Preferencat e infermiereve për
stilin e udhëheqësve shëndetësorë ne regjionin e Dukagjinit " të
kandidates : Emine Bujupaj

 

ECC.Dip. Ardiana Beqiri
Zyrtare për Diploma dhe verifikime