Orari i Praktikave

  Kolegji Heimerer

  Kalendari – Orari i Praktikave

  Orari i Praktikave për Programin Infermieri

  Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Logopedi

  Orari i Praktikave për Programin SHSHT_Ergoterapi

  Orari i Praktikave për Programin SHSHD Teknik Laboratori

  Orari i Praktikave për Programin Pedagogji Profesionale në Shënetësi/Fusha Profesionale Infermieri  (PPSH/FPI)