Stafi për Programin Gjermano Kosovar për Arsim dhe Karrierë

Stafi

Programi Gjermano Kosovar për Arsim dhe Karrierë i Kolegjit Heimerer udhëhiqet dhe realizohet nga një grup bashkëpunëtorësh specialistë nga fusha e infermierisë dhe specialistë nga fusha e gj.gjermane.

Koordinatore e Programit Gjermano Kosovar për Arsim dhe Karrierë

Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane

Albulena Shala Çela, BSc

albulena.qela@kolegji-heimerer.eu

Albulenë Shala – Çela BSc. në Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Albulenë Shala-Çela lindur me 26.08.1987 ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës për Gjuhë dhe Letërsi  Gjermane, ajo tani është duke ndjekur studimet për Gjuhë Angleze në Fakultetin e Edukimit.

Albulena ka përvojë të gjatë në mësimdhënie. Ajo ka punuar deri në qershor të vitit 2015 në Gjimnazin e Drenasit. Ajo poashtu ka përvojë të madhe në përkthimin e dokumenteve të ndryshme.  Prej tetorit 2016 Albulena është e punësuar si mësimdhënse e gjuhës gjermane në Kolegjin Heimerer, në Prishtinë dhe është koordinatore në Programin e Arsimit dhe Karrierës.

 

 

Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane dhe PR

Erblina Loshaj, BA

erblina.loshaj@kolegji-heimerer.eu

Erblina Loshaj BA në Gazetari.

Erblina Loshaj lindur më 25.09.1992 ka mbaruar studimet në degën e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës dhe është përfituese e tri bursave ndërkombëtare, duke studiuar për një vit në Free University të Berlinit (Erasmus), më pas duke punuar për 5 muaj në zyrën e një deputeti në Bundestagun Gjerman (IPS) dhe së fundmi duke qenë përfituese e Programit të Internshipit të Biznesit Gjerman për Shtetet e Ballkanit Perëndimor në Deutsche Welle në Bonn.

Erblina, pas rikthimit në Kosovë është angazhuar në projektin e financuar nga BE të Shtëpisë së Inovacionit në Istog.

Ajo gjithashtu ka punuar vullnetarisht si mësuese e gjuhëve të huaja për të rinjtë në Berlin, Gjakovë dhe Pejë.

Që nga shtatori 2017 Erblina është punësuar si mësimdhënëse e gjuhës gjermane në Kolegjin Heimerer, Prishtinë, dhe është zyrtare e Marrëdhënieve me Publikun (PR) në Programin për Arsim dhe Karrierë.

 

 

Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane

Albina Rexhepi, BSc

albina.rexhepi@kolegji-heimerer.eu

Albina Rexhepi BSc. në Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Albina Rexhepi lindur më 18.02.1991 ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës drejtimi gjuhë dhe letërsi gjermane. Në vitin 2013 është transferuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe ka mbaruar po në atë Universitet vitin e katërt të studimeve.

Ajo ka përkthyer për organizatën joqeveritare “Grupi i të rinjëve të Prishtinës”. Nga viti 2012 ka qënë e angazhuar në mësimdhënie në shkolla të ndryshme të gjuhëve si mësimdhënëse e gjuhës gjermane. Që nga Tetori 2017 ajo është e punësuar si mësimdhënëse e gjuhës gjermane dhe zyrtare në Programin për Arsim dhe Karrierë në Kolegjin Heimerer në Prishtinë .

 

 

Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane

Lumnie Sejdiu, BA

lumnie.sejdiu@kolegji-heimerer.eu

Lumnie Sejdiu BA në Antropologji

Lumnie Sejdiu lindur më 30.08.1990 në Kosove. Lumnie mbaroi studimet në vitin 2015 në degën e Antropologjisë në Universitetin e Leipzig-ut.

Gjatë studimeve, ajo është angazhuar si mësimdhënëse e gjuhës gjermane në shkollën Heimerer në Leipzig në drejtimet shëndetësore për 4 vite dhe në Qendrën e Kompetencës për 1 vit, më grupet e refugjatëve nga vendet Aziatike.

Si rrjedhojë e bashëkpunimit të shkollave Heimerer në Gjermani dhe Kolegjit Heimerer në Prishtinë, ajo vendosi që nga nëntori 2017 të jap kontributin e saj për 6 muaj si mësimdhënëse e gjuhës gjermane dhe zyrtare në Programin për Arsim dhe Karrierë.