Konkurs për 20 Punëtorë Sezonal për periudhë 3 mujore në Gjermani

Konkurs për 20 Punëtorë Sezonal për periudhë 3 mujore në Gjermani

royal ace online casino bonus codes Kolegji Heimerer së bashku me Unionin e Bizneseve Shqiptaro Gjermane shpallin

https://www.mycomputererror.com/stellar-phoenix-mac-data-recovery-6-discount-nl44atjr23/ Konkurs për 20 Punëtorë Sezonal për periudhë 3 mujore në Gjermani

go here Përshkrimi i Punës Sezonale
Shfrytëzojeni mundësinë për të mbledhur përvoja të punës në Gjermani. Kjo ju ndihmon juve jo vetëm që t’i shtoni aftësitë e juaja të punës, të përmirësoni njohuritë e gjuhës Gjermane, por të keni mundësi të kaloni tre muaj të paharruara në Gjermani.

Apliko tani!
Vetëm 20 vende të lira

Profili juaj
• Duhet të jeni student në Kolegjin Heimerer
• Njohuri të gjuhës Gjermane (së paku A2)

Dokumentet e kërkuara
• CV
• Dëshmi të njohjes së Gjuhës Gjermane
• Transkripta e notave
• Dëshmi tjera mbi trajnimet edhe përvojat e punës (opsionale)

Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në formë elektronike në: Karriera@kolegji-heimerer.eu
Afati i fundit: 24.11.2017 në ora 17:00